Udělení tit. Grandšampion ČR

Udělení titulu GRAND ŠAMPION ČR

Po splnšní podmínek se naše ZAIRA Zaline dne 2.7.2019 stala novým GRAND ŠAMPIONEM ČR !!!